Nadační fond

Nadační fond Základní umělecké školy Zlín
       
Zřizovatelem nadačního fondu je Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 91, 760 01

Příspěvkem do tohoto fondu každoročně podporujete aktivity Vašich dětí – žáků naší školy. Hradíme tak náklady (např. na soutěže, přehlídky a soustředění), které nemůžeme pokrýt z finančního rozpočtu školy.

číslo účtu nadačního fondu 165010741/0600

SOUBORY KE STAŽENÍ: