"Nehrajeme falešně?!" aneb 50 let Malé scény! a 30 let demokracie?

23.11.2019 v 15.00 hod. divadelní představení - Kniha džungle, sál Malá scéna, výstava v prostorách školy v 18.00 hod, Slavnostní večer, Malá scéna v 17.30 hod.

„Nehrajeme falešně?!“ aneb 50 let Malé scény – literárně dramatického oboru ZUŠ Zlín

 

Zlínský fenomén - literárně dramatický obor ZUŠ Zlín známý jako Malá scéna oslaví půl století existence

Zlín - „Nehrajeme falešně?!“ aneb 50 let Malé scény – literárně dramatického oboru ZUŠ Zlín. To je název akce, kterou začnou celoroční oslavy divadelní líhně nejstarší zlínské ZUŠky. Uskuteční se 23. listopadu na Malé scéně a přinese divadelní představení, výstavu i slavnostní večer. Patrony jsou herci MDZ a absolventi ZUŠ Zlín Markéta Holcmanová a Zdeněk Julina.

Přes 180 inscenací, více něž 120 ocenění na různých přehlídkách – ať už ceny individuální nebo za inscenaci, dramatizaci, režii, či výtvarnou složku. To je padesát let existence oboru v kostce. "Dnes má náš literárně – dramatický obor čtyři pedagogy a 180 žáků.  Těm se daří hostovat na profesionálních scénách divadel ve Zlíně, v Uherském Hradišti, natáčet seriály, reklamy, studentské filmy i pohádky nebo jsou moderátory významných akcí," zbilancovala současnost ředitelka ZUŠ Zlín, Martina Hniličková.

Absolventy divadelního oboru zlínské základní umělecké školy najdete mezi studenty pražské DAMU, brněnské JAMU, bratislavské VŠMT nebo dokonce na herecké konzervatoři v Paříži i jinde. Kromě činohry se věnují režii, žurnalistice, divadelní a filmové vědě. "Naši absolventi  hrají v profesionálních divadlech v Praze, Plzni, Bratislavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Uh. Hradišti či Zlíně. A začínají získávat divácká ocenění i ceny divadelní. Například Andrea Berecková letos byla v širší nominaci na Thálii," uvedl Petr Nýdrle, režisér, herec a dlouholetý pedagog školy.

 

Historie:

Divadelní soubor Malá scéna vznikl v roce 1969 v rámci literárně – dramatickém oboru Lidové školy umění v Gottwaldově. V témže roce se po přestěhování Divadla pracujících do nové budovy uvolnil divadelní sál, který se po adaptaci v roce 1972 stal domovem divadelního souboru.

První dvacetiletá éra je úzce spjata se jménem Antonína Navrátila. Jeho roli převzala od 2. poloviny 80. let Anežka Navrátilová, která navázala na jeho tradici. A také herečka zlínského divadla Věra Nováková, která se věnovala hlasovému projevu a jevištní řeči.

V 90. letech (literárně-dramatický obor ZUŠ Zlín) začali ve škole působit noví mladí režiséři a učitelé. Především Petr Nýdrle, Markéta Pavlištíková, Zdeněk Handl – Hanzel, Karel Štefl, Martin Dominik Polínek. Ti hledali nové divadelní i pedagogické vyjádření a směry, což vedlo v roce 2004 k poloprofesionalizaci souboru a založení Malé scény jako samostatného divadelního subjektu (a to bývalými absolventy literárně-dramatického oboru, kteří chtěli pokračovat i po ukončení studia v ZUŠ Zlín). Což trvalá v menší míře doposud. Divadlo se věnuje autorské tvorbě, pohybovému divadlu atd. Souběžně pokračovalo vzdělávání nastupující generace v  literárně – dramatickém oboru na Základní umělecké škole Zlín od roku 2006 v nově zrekonstruované budově.

 

„Nehrajeme falešně?!“ aneb 50 let Malé scény! a 30 let demokracie?

23. 11.  2019

Kniha džungle –  představení literárně-dramatického oboru ZUŠ Zlín, Malá scéna v 15.00

Výstava – prostory školy, vernisáž v 18.00

Slavnostní večer – Malá scéna v 18.30