top of page

Přijímací řízení

ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Uchazeč o studium na naší škole:

  • vyplní na našich webových stránkách elektronickou přihlášku do naší školy. Přihláška se stává platnou teprve podpisem zákonného zástupce nebo zletilého žáka u přijímacího řízení.

  • po vyplnění přihlášky se domluví na termínu talentové zkoušky (

Elektronická přihláška ZDE

Přijití ke studiu je dále podmíněno:

  • celkovou kapacitou školy

  • kapacitou uměleckého oboru a studijního zaměření

  • Školním vzdělávacím programem ZUŠ Zlín

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitelky:

Jan Bradáč pro hudební obor  - 776 769 922, bradac@zus.zlin.cz

Kateřina Potůčková pro literárně-dramatický, taneční, výtvarný obor a estetickou výchovu -

734 796 920, potuckova@zus.zlin.cz

 

Kritéria talentových zkoušek
 
Estetická výchova:
  • zpěv písně, přednes básně, říkadla, jednoduchá kresba (lze domácí práce), rozhovor

Hudební obor:
  • zpěv písně, intonace, rytmické cítění, popř. hra na hudební nástroje(u těch, kteří již hrají)

Literárně-dramatický obor:
  • připravený text, popř. recitace básně, čtený nepřipravený text, rozhovor, improvizace na dané téma

Taneční obor:
  • pohybové schopnosti, rytmické cítění, hudební sluch

Výtvarný obor:
  • výtvarné domácí práce, kresba postavy, výtvarné cítění (cit pro linii, tvar, barvu)

vyučujici -hudebka
bottom of page