top of page

Přijímací řízení

ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

13. - 16. května 2024

 

Uchazeč o studium na naší škole:

 • vyplní na našich webových stránkách elektronickou přihlášku do naší školy. Přihláška se stává platnou teprve podpisem zákonného zástupce nebo zletilého žáka u přijímacího řízení a vykonáním talentové zkoušky

 • na základě odeslané přihlášky vám bude na e-mail uvedený v přihlášce v dostatečném předstihu zasláno pozvání k talentové zkoušce s rezervací termínu

 • talentové zkoušky se uskuteční v termínu 13. – 16. 5.2024 vždy od 14 do 18 hodin, v hlavní budově školy na adrese Štefánikova 2987/91, 760 01 Zlín

 • kritéria přijetí naleznete níže v textu

Elektronická přihláška ZDE

Přijití ke studiu je podmíněno:

 • výsledkem talentové zkoušky

 • celkovou kapacitou školy

 • kapacitou uměleckého oboru a studijního zaměření

 • Školním vzdělávacím programem ZUŠ Zlín

V případě dotazů a po termínu konání talentových zkoušek kontaktujte zástupce ředitelky:

Jan Bradáč pro hudební obor  - 776 769 922, bradac@zus.zlin.cz

Kateřina Potůčková pro literárně-dramatický, taneční, výtvarný obor a estetickou výchovu -

734 796 920, potuckova@zus.zlin.cz

 

Kritéria talentových zkoušek
 
Estetická výchova (pro předškoláky od 5ti let):
 • zpěv písně, přednes básně, říkadla, jednoduchá kresba (lze domácí práce), rozhovor

Hudební obor:
 • zpěv písně, intonace, rytmické cítění, popř. hra na hudební nástroje (u těch, kteří již hrají)

Literárně-dramatický obor:
 • připravený text, popř. recitace básně, čtený nepřipravený text, rozhovor, improvizace na dané téma

Taneční obor:
 • pohybové schopnosti, rytmické cítění, hudební sluch

Výtvarný obor:
 • výtvarné domácí práce, kresba postavy, výtvarné cítění (cit pro linii, tvar, barvu)

vyučujici -hudebka
bottom of page