Úplata za vzdělávání a nájemné hudebních nástrojů

Výše úplaty za vzdělávání 

Výše úplaty za pololetí

 

Hudební obor

 
Přípravné studium bez nástroje a zpěvu 1000,-
individuální výuka 1500,-
skupinová výuka 1300,-

Literárně-dramatický obor

 
základní školné 1000,-

Taneční obor

 
základní školné 800,-

Výtvarný obor

 
základní školné 1200,-

Estetická výchova

 
základní školné 900,-

Úplata za vzdělávání je splatná nejpozději do 15. září za I. pololetí a do 15. února za II. pololetí podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a to:

 • převodem na účet 6132661/0100
 • variabilní symbol platby je přidělen nově na každé pololetí

Úplatu za vzdělávání stanoví ředitelka školy podle § 8 Úplata za vzdělávání ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Úplata se podle § 8 ods.3 vyhlášky č. 71/2005 Sb. nevrací.

Z úplaty za vzdělávání škola financuje:

 • Náklady na energie
 • Opravy hudebních nástrojů
 • Ladění klavírů, cembala, cimbálu
 • Nákup nových hudebních nástrojů, notového materiálu, strun apod.
 • Nákup výtvarných potřeb, materiálu, spotřeba energie keramické pece
 • Pořizování nových kostýmů do tanečního a literárně-dramatického oboru
 • Pořizování a obnova krojů v cimbálových muzikách
 • Vybavení tříd a sálů (nábytek, elektronika…)
 • Doplňování didaktických pomůcek
 • Pronájem prostor pro výuku na pobočkách, pro veřejné akce žáků – sály na koncerty a výstavní prostory
 • Pořizování rekvizit a tvorba scény divadelních představení
 • Technické odborné zabezpečení vystoupení a představení (světlo, zvuk, nahrávání)
 • Nákup odborné literatury a scénářů
 • Autorská práva
 • Údržba budov (malování, opravy)
 • Provoz sálů – komorní sál, taneční sál a zejména divadelní sál pro potřeby literárně- dramatického, tanečního a také hudebního oboru

Úplata není částka za vyučovací hodinu, ale příspěvkem na provozní náklady školy.

V kompetenci ředitelky školy je možnost dohodnout jiný způsob úhrady úplaty - splátkový kalendář – a to na základě smlouvy Dohoda o jiném termínu úplaty.

Studium lze ukončit pouze k 3O. červnu (výjimečně v odůvodněných případech k 31. lednu), a to na základě písemné odhlášky.

Půjčovné nástrojů na školní rok 

  Kč/rok
Žestě 600,-
Klarinet 1000,-
Saxofon 1500,-
Flétna, příčná flétka 1000,-
Akordeon 1000,-
Housle 800,-
Viola 600,-
Violoncello 1000,-
Kontrabas 1000,-
Cimbál 1500,-
Fagot 1000,-
Hoboj 1000,-

Půjčovné se platí v měsíci říjnu na celý školní rok.