Výuka na Základní umělecké škole Zlín od 10.1.2021

Vážení žáci, vážení rodiče, ovolte, abych Vás na základě dokumentu Informace MŠMT k provozu škol informovala, že výuka od 10. 1. do 22. 1. 2021 probíhá ve stejném režimu jako od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021, tedy výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.

 

Ve Zlíně 8. 1. 2021                                                    Mgr. Martina Hniličková

                                                                                                  ředitelka ZUŠ Zlín