Výuka na Základní umělecké škole Zlín od 12. 4. 2021

Na základě Mimořádných opatření MZDR ze 6. 4. 2021 a Informací MŠMT k provozu škol ze dne 6. 4. 2021 Provoz školy od 12. 4. 2021: MZDR a MŠMT umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání formou individuálních konzultací (jeden žák a jeden pedagogický pracovník) a na individuální prezenční výuce. Kolektivní a skupinová výuka se nadále vyučuje distanční formou.

 

Provozní podmínky školy se dále řídí metodikou MŠMT (v souladu s Mimořádným opatřením MZDR ze dne 6. 4. 2021 č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN) jako jsou pravidla vstupu do školy, v učebně, pohybu v dalších prostorách, hygienické podmínky, větrání apod.

Pravidla pohybu ve škole:

  • pro všechny žáky platí povinnost zakrytí úst a nosu ve společných prostorách i ve výuce pomocí respirátoru (ve výuce, kde je nutné, aby žák viděl na ústa učitele, lze použít ochranný štít)
  • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
  • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
  • preventivní testování žáků na COVID – 19 se žáků ZUŠ netýká.

 

Ve Zlíně 8. 4. 2021                                                               Mgr. Martina Hniličková, ředitelka ZUŠ Zlín