Výuka na Základní umělecké škole Zlín od 24. 5. 2021

Na základě Informací MŠMT k provozu škol ze dne 6. 5. 2021 Na základě Informací MŠMT k provozu škol ze dne 17. 5. 2021 Provoz školy od 24. 5. 2021: Je obnovena prezenční výuka za těchto podmínek. Je umožněna osobní přítomnost na výuce v nejvyšším počtu 10 žáků bez dokládání testování. V počtu vyšším než 10 žáků je nutné, aby zákonný zástupce doložil čestným prohlášením, že žák byl negativně testován na onemocnění COVID- 19 testem provedeným ve škole (základní, střední), laboratorně nebo sebetestováním nebo prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.

 

Provozní podmínky školy se řídí metodikou MŠMT (v souladu s Mimořádným opatřením MZDR ze dne 6. 4. 2021 č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN) jako jsou pravidla vstupu do školy, v učebně, pohybu v dalších prostorách, hygienické podmínky, větrání apod

Pravidla pohybu ve škole:

  • pro všechny žáky platí povinnost zakrytí úst a nosu ve společných prostorách i ve výuce pomocí respirátoru nebo roušky (ve výuce, kde je nutné, aby žák viděl na ústa učitele, lze použít ochranný štít)
  • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
  • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
  • preventivní testování žáků na COVID – 19 se v ZUŠ neprovádí
  • v případě výuky více než 10 žáků doloží zákonný zástupce (zletilý žák) čestné prohlášení, že žák je negativní na přítomnost viru SARS-CoV-2 (viz Čestné prohlášení pro vzdělávání v ZUŠ Zlín) s výjimkou dětí do 6 let, které nemusí dokládat nic.

 

Ve Zlíně 19. 5. 2021                                                                          Mgr. Martina Hniličková

                              ředitelka ZUŠ Zlín