Zahájení výuky na Základní umělecké škole Zlín

Vážení rodiče, milí žáci, Od 11. 5. 2020 se prezenční formou bude realizovat individuální výuka v hudebním oboru Od 18. 5. 2020 se prezenční formou bude realizovat výuka v literárně-dramatickém , tanečním, výtvarném oboru, estetické výchově a v kolektivních předmětech hudebního oboru (hudební školička, hudební nauka, orchestr, kapely, komorní hra, cimbálová muzika apod.) Těšíme se na Vás a v nejbližších dnech informace upřesníme Mgr. Martina Hniličková ředitelka školy

 

Výuka na Základní umělecké škole Zlín od 11. 5. 2020

 

Provoz základních uměleckých škol je možné obnovit od 11. května 2020, a to v souladu
s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.

Provoz školy od 11. 5. 2020:

Od 11. 5. – se realizuje individuální výuka v HO prezenční formou

Od 18. 5. -  se realizuje kolektivní a skupinová výuka v LDO, TO, VO, HO prezenční formou.

 

V kolektivní a skupinové výuce, pokud prostor nesplňuje epidemiologicko-hygienické podmínky, je vyučovaná skupina rozdělena na menší skupiny nebo je vyučována ve větším prostoru.

Učitel si před vyučovací hodinou vyzvedne žáka (žáky) u hlavních dveří, které jsou zabezpečeny, přes dezinfekci projdou do třídy nebo šatny tak, aby se nemíchali s jinými žáky (skupinami). A totéž po skončení vyučování. Odvede je zpět k východu ze školy, kde převezme dalšího žáka (žáky).

Provozní podmínky školy se dále řídí metodikou MŠMT (v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020) jako jsou pravidla vstupu do školy, v učebně, pohybu v dalších prostorách, hygienické podmínky, větrání apod.

 

Povinnosti zákonných zástupců a žáků:

  • před školou dodržovat odstupy 2 metry
  • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
  • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
  • každý žák má na každý den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení
  • všechny osoby jsou povinny nosit ve společných prostorách roušky
  • před prvním vstupem do školy předloží žák podepsané Čestné prohlášení
  • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla

 

Ve Zlíně 5. 5. 2020                                                               Mgr. Martina Hniličková

                 ředitelka ZUŠ Zlín