Zápis do všech oborů 2020/2021

informace o zápisu na školní rok 2020 - 2021

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Vážení rodiče a budoucí žáci ZUŠ Zlín,

udělali jste první krok ke studiu na naší škole – vyplnili jste elektronickou přihlášku. A dále Vás zveme k přijímacímu řízení do naší školy a zároveň potvrzení přihlášky podpisem, bez kterého je přihláška neplatná. Osobní účast rodiče a žáka je nutná k vykonání zkoušky.

Přijímací řízení (součástí je i talentová zkouška) pro všechny umělecké obory jsou v termínu:

 

9. – 11. června od 14.00 – 18.00 hod v hlavní budově školy na Štefánikově ulici

 

Kritéria přijetí a nabídku studia najdete na stránkách školy  v části Přijímací řízení.

Přijetí ke studiu je dále podmíněno:

 • celkovou kapacitou školy
 • kapacitou uměleckého oboru a studijního zaměření
 • Školním vzdělávacím programem ZUŠ Zlín

Abychom vyhověli hygienickým požadavkům, bude v těchto dnech na dveřích školy k dispozici tabulka s časovým rozvrhem zkoušek podle oborů do dvou zkušebních komisí, kde se při příchodu zapíšete na konkrétní čas zkoušky.

 

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitelky:

Jan Bradáč pro hudební obor  - 776 769 922, bradac@zus.zlin.cz

Kateřina Potůčková pro literárně-dramatický, taneční, výtvarný obor a estetickou výchovu -

734 796 920, potuckova@zus.zlin.cz

 

Mgr. Martina Hniličková, ředitelka školy

 

Základní umělecká škola Zlín

 • Estetická výchova pro žáky od 5 let
 • Přípravné studium pro žáky od 6 let
 • Pobočky: ZŠ Komenského I, ZŠ Štípa, Slušovice, Trnava, Vizovice, Všemina
 • Projekty a festivaly: Malá velcí filharmonici, Malí velcí herci, ZUŠ Open, ZUŠKA?ZUŠKA!, UŽ ZAS ZUŠ,  Zlín Film Festival – Divadelní zóna, IMUZA
 • Spolupráce s Filharmonií Bohuslava Martinů, Českou filharmonií, Městským divadlem Zlín, Krajskou galerií výtvarného umění, Charitou, Univerzitou Tomáše Bati, Univerzitou Františka Palackého Olomouc

Hudební obor

 • klávesové nástroje – klavír, keyboard, varhany
 • strunné nástroje – klasická kytara, elektrická kytara, basová kytara
 • smyčcové nástroje – housle, viola, violoncello, kontrabas
 • cimbál, akordeon
 • dechové nástroje – zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, fagot, klarinet, basový klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, lesní roh, pozoun, tuba
 • bicí nástroje
 • sólový, komorní a sborový zpěv
 • hudební nauka, improvizace, čtyřruční hra, varhanní seminář
 • Soubory: cimbálová muziky Strunka a Strunečka, orchestr Popstrings, kapela Dustyty, rocková kapela, jazzová kapela, Čtyřbarevný sbor, klarinetové kvarteto, saxofonové kvarteto, Kytarový orchestr, Akordeonový soubor, Soubor zobcových fléten, Smyčcový soubor, Soubor bicích nástrojů, Komorní soubory– dechové, smyčcové, kytarové, pěvecké
 • Žánry: klasická hudba, rock, pop, jazz, folk, lidová hudba atd

Výtvarný obor

 • Výtvarná tvorba: plošná a prostorový tvorba (kresba, malba, grafika, kombinované techniky, keramika, modelování, zpracování textilu, šperky ze smaltu, základy animace atd)
 • Profesní příprava; Základy architektury (určeno především pro uchazeče studia na SŠ a VŠ s uměleckým a pedagogickým zaměřením a profese, kde se uplatňuje estetické cítění a prostorová modelace)
 • Fotografická tvorba (pro žáky od 12 let)
 • výstavy, výtvarné projekty, kresba v plenéru, výuka Dějin umění

Literárně-dramatický obor

 • herecké etudy, dramatická hra, hlasová a herecká průprava, jevištní tvorba, tvůrčí psaní, rétorika, přednes, práce ve skupině, jevištní pohyb
 • divadlo Malá scéna
 • dva divadelní sály - komorní a velký sál
 • divadelní představení

Taneční obor

 • dětské taneční hry, rytmika, taneční gymnastika, pohybová improvizace, taneční techniky – lidový, klasický, výrazový tanec
 • tvorba choreografií a tanečních projektů pro taneční a hudební koncerty
 • taneční souborová práce na hudbu různých žánrů