Hudební obor

Hudební obor je na škole zastoupen největším počtem žáků. Základy hudebního vzdělávání získávají žáci již v předškolním věku v přípravném studiu.

Na I. stupni základního studia je těžištěm individuální výuka na hudební nástroj nebo zpěv. Žák získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí. Individuální výuka je doplněna kolektivní Hudební naukou. Umožňuje žákovi orientovat se ve světě hudby, propojit hudební teorii s praxí a hlouběji tak prožít a vnímat hudbu. Své dovednosti žák uplatňuje zapojením se do souborů 
a komorních seskupení.
Na II. stupni základního studia žák rozvíjí získané vědomosti a dovednosti v individuální výuce 
a v komorní a souborové hře, ve kterých se má možnost zaměřit na různé styly a žánry (klasická, jazzová, lidová, rocková, bluesová, folková hudba a popová hudba).
Mnozí absolventi hudebního oboru se stávají členy amatérských orchestrů a souborů nebo pokračují ve studiu na konzervatořích a vysokých uměleckých školách.

Hudební obor

Oddělení:

 • klávesových nástrojů – klavír, keyboard, varhany
 • strunných nástrojů – klasická kytara, elektrická kytara, basová kytara
 • smyčcových nástrojů – housle, viola, violoncello, kontrabas
 • lidových nástrojů – cimbál, akordeon
 • dechových nástrojů – zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, basový klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, lesní roh, pozoun, tuba
 • bicích nástrojů
 • pěvecké – sólový, komorní a sborový zpěv

Soubory:

 • CM Strunka a Strunečka
 • Komorní orchestr
 • Kapela Dustyty
 • Rocková kapela
 • jazzová kapela Foggy Way
 • Čtyřbarevný sbor
 • Klarinetové kvarteto
 • Saxofonové kvarteto
 • Dechové kvinteto
 • Kytarový orchestr
 • Akordeonový soubor
 • Soubor zobcových fléten
 • Smyčcový soubor
 • Soubor bicích nástrojů
 • Komorní sdružení – dechová, smyčcová, kytarová, pěvecká