Zveme Vás

Dodatečný zápis

do tanečního oboru ZUŠ Zlín pro děti 6 - 10 let, elektronické přihlášky posílejte do 18. září 2020, https://www.zus-zlin.cz/prijimaci-rizeni

Pozvánka

10. 9. 2021

do tanečního oboru ZUŠ Zlín pro děti 6 - 10 let, elektronické přihlášky posílejte do 18. září 2020, https://www.zus-zlin.cz/prijimaci-rizeni

30. 8. 2020

Škola ZUŠ Zlín zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

10. 9. 2020

22. 9. 2020 v 15.30 hod., Senior Otrokovice - CM Strunka

11. 12. 2020

Žáci a zaměstnanci školy používají ve společných prostorách roušku. Při vstupu všichni použijí dezinfekci rukou. Rodičům a dalším osobám, které nepracují ve škole, je vstup zakázán (výjimku povoluje ředitelka školy). Je zakázáno shromažďování ve společných prostorách školy. Buďme tolerantní,...

10. 9. 2020

12. 9. 2020, Jižní Svahy Zlín - Folklórní festival

Stránky