top of page

Studijní zaměření

Nabídka studia

 • Estetická výchova pro žáky od 5 let

 • Přípravné studium pro žáky od 6 let

 • Pobočky: ZŠ Komenského I, ZŠ Štípa, Slušovice, Trnava, Vizovice, Všemina

 • Projekty a festivaly: Malá velcí filharmonici, Malí velcí herci, ZUŠ Open, ZUŠKA?ZUŠKA!, UŽ ZAS ZUŠ,  Zlín Film Festival – Divadelní zóna, IMUZA

 • Spolupráce s Filharmonií Bohuslava Martinů, Českou filharmonií, Městským divadlem Zlín, Krajskou galerií výtvarného umění, Charitou, Univerzitou Tomáše Bati, Univerzitou Františka Palackého Olomouc

Estetická výchova

 • pro děti od 5 let

 • výuka přizpůsobena předškolnímu věku (malý počet dětí ve speciální třídě bez lavic)

 • hravou formou se děti seznamují se základy 4 uměleckých oborů – hudebního, literárně-dramatického, tanečního, výtvarného, které ve škole vyučujeme

 • veřejná vystoupení v Komorním sále – Mikulášská besídka a Večer pro maminky

 • v dalším školním roce navazuje na ni přípravné studium jednotlivých oborů, které si žáci vybírají dle zájmu a dispozic (v hudebním oboru také nástroj nebo sólový zpěv)

 

 

Hudební obor

 • klávesové nástroje – klavír, keyboard, varhany

 • strunné nástroje – klasická kytara, elektrická kytara, basová kytara

 • smyčcové nástroje – housle, viola, violoncello, kontrabas

 • cimbál, akordeon

 • dechové nástroje – zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, fagot, klarinet, basový klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, lesní roh, pozoun, tuba

 • bicí nástroje

 • sólový zpěv, populární zpěv, komorní  a sborový zpěv

 • hudební nauka, improvizace, čtyřruční hra, varhanní seminář

 • Soubory: cimbálová muziky Strunka a Strunečka, orchestr Popstrings, kapela Dustyty, rocková kapela, jazzová kapela, Čtyřbarevný sbor, klarinetové kvarteto, saxofonové kvarteto, Kytarový orchestr, Akordeonový soubor, Soubor zobcových fléten, Smyčcový soubor, Soubor bicích nástrojů, Komorní soubory– dechové, smyčcové, kytarové, pěvecké

 • Žánry: klasická hudba, rock, pop, jazz, folk, lidová hudba atd

 

 

Výtvarný obor

 • Výtvarná tvorba: plošná a prostorový tvorba (kresba, malba, grafika, kombinované techniky, keramika, modelování, zpracování textilu, šperky ze smaltu, základy animace atd)

 • Profesní příprava; Základy architektury (určeno především pro uchazeče studia na SŠ a VŠ s uměleckým a pedagogickým zaměřením a profese, kde se uplatňuje estetické cítění a prostorová modelace)

 • Fotografická tvorba (pro žáky od 12 let)

 • výstavy, výtvarné projekty, kresba v plenéru, výuka Dějin umění

 

 

Literárně-dramatický obor

 • herecké etudy, dramatická hra, hlasová a herecká průprava, jevištní tvorba, tvůrčí psaní, rétorika, přednes, práce ve skupině, jevištní pohyb

 • tvořivá dramatika a divadlo

 • loutkoherectví

 • mediální tvorba

 • dva divadelní sály - komorní a velký sál

 • divadelní představení

 

 

Taneční obor

 • dětské taneční hry, rytmika, taneční gymnastika, pohybová improvizace, taneční techniky – lidový, klasický, výrazový tanec

 • tvorba choreografií a tanečních projektů pro taneční a hudební koncerty

 • taneční souborová práce na hudbu různých žánrů

vyučujici -hudebka
bottom of page