top of page

Kritéria přijetí

Kritéria talentových zkoušek

Estetická výchova:

  • zpěv písně, přednes básně, říkadla, jednoduchá kresba (lze domácí práce), rozhovor

Hudební obor:

  • zpěv písně, intonace, rytmické cítění, popř. hra na hudební nástroje(u těch, kteří již hrají)

Literárně-dramatický obor:

  • připravený text, popř. recitace básně, čtený nepřipravený text, rozhovor, improvizace na dané téma

Taneční obor:

  • pohybové schopnosti, rytmické cítění, hudební sluch

Výtvarný obor:

  • výtvarné domácí práce, kresba postavy, výtvarné cítění (cit pro linii, tvar, barvu)

vyučujici -hudebka
bottom of page