top of page

Nadační fond

Nadační fond Základní umělecké školy Zlín
       
Zřizovatelem nadačního fondu je Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 91, 760 01

Příspěvkem do tohoto fondu každoročně podporujete aktivity Vašich dětí – žáků naší školy. Hradíme tak náklady (např. na soutěže, přehlídky a soustředění), které nemůžeme pokrýt z finančního rozpočtu školy.

číslo účtu nadačního fondu 165010741/0600

SOUBORY KE STAŽENÍ: 

vyučujici -hudebka
bottom of page