top of page

Nadační fond

Nadační fond Základní umělecké školy Zlín
       
Zřizovatelem nadačního fondu je Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 91, 760 01

Příspěvkem do tohoto fondu každoročně podporujete aktivity Vašich dětí – žáků naší školy.  Nejčastější výdaje jsou: doprava žáků, občerstvení pro žáky, účastnické poplatky na soutěžích a přehlídkách, ubytování a stravování žáků, ocenění absolventů. Hradíme tak náklady, které nemůžeme pokrýt z finančního rozpočtu školy.

Číslo účtu nadačního fondu 165010741/0600.

Bližší informace vám poskytnou vyučující.

vyučujici -hudebka
bottom of page