top of page

Pronájem prostor

Základní umělecká škola Zlín sídlí v budově na Štefánikové ulici č. 2987/91 ve Zlíně. Budova je v majetku města Zlína a je také známá pod názvem „Malá scéna“.

V roce 2006 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy školy, kterou zajišťoval a financoval vlastník – Statutární město Zlín. Rekonstrukce budovu přiblížila jejímu původnímu funkcionalistickému vzhledu, protože budova školy se nachází v památkové zóně.

Rekonstrukcí stávajícího sálu vznikl sál Malá scéna pro divadelní představení, koncerty a filmová představení. Sál má kapacitu 265 míst, s možností rozšíření kapacity až na 310 míst. V předsálí je prostorná šatna, za sálem 2 šatny.

V první etáži vznikl nový univerzální prostor - Komorní sál. Tento sál má kapacitu 90 (120) míst, kterou lze měnit podle požadavku objednatele nebo charakteru akce. U sálu je také šatna pro veřejnost. Vedle Komorního sálu je kavárna Café Malá scéna, kde je možnost občerstvení, ale tuto službu nezajišťuje škola.

V případě zájmu o pronájem vyplňte přiloženou objednávku a zašlete elektronicky na adresu: komora @zus.zlin.cz.

Bližší informace ohledně pronájmu a upřesnění technických požadavků:


Vladimír Komora
tel: 606 630 844
e-mail: komora@zus.zlin.cz

bottom of page