top of page

Literárně dramatický obor

„Miluji herectví. Je mnohem reálnější než život.“

—  Oscar Wilde

maska 2.png
maska.png

Co učíme

Divadlo chápeme jako umění, které má dar rozvíjet všechny složky osobnosti. Výuka postupně směřuje od spontánního dětského projevu ke schopnostem řízené práce na náročnějších dramatických tvarech. Formou zážitkové výuky posilujeme zodpovědnost za společné dílo, kooperaci, komunikaci, respekt k přirozené autoritě apod.

  • Přípravné studium – 1–2 roky

  • I. stupeň – 7 let – dramatická průprava, dramatická hra, hlasová průprava, práce ve skupině.

  • II. stupeň – 4 roky – herecká průprava, základy inscenační tvorby, práce ve skupině.

  • Studium pro dospělé – navazuje na 2. stupeň

Máme k dispozici vlastní divadlo – Malou scénu – s komorním a velkým sálem. Děti úspěšně účinkují také ve „velkých“ divadlech a ve filmech. 

Vyučujeme tato studijní zaměření:

  • tvořivá dramatika a divadlo

  • loutkoherectví

  • mediální tvorba

Náš obor se věnuje i plastickému pohybu (plasticko-kognitivní pohyb vede Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., z Ústavu speciálně pedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci) či loutkovému divadlu a uměleckému přednesu.

Vyučující
 

Hauerlandová Nikola

hauerlandova@zus.zlin.cz

 

Janíček Jakub

janicek@zus.zlin.cz

Polínek Martin Dominik

polinek@zus.zlin.cz
 

Vrbová Michaela

vrbova@zus.zlin.cz
 

Zmeškalová Veronika

zmeskalova@zus.zlin.cz

 

Vyučující LDO
vyučujici -hudebka
bottom of page