top of page

Základní umělecká škola Zlín
si Vás dovoluje pozvat na přehlídku

„UŽ ZAS ZUŠ“

s podtitulem

„DEVĚT DEKA ZLÍNSKÉ ZUŠKY, PROSÍM...“

90. výročí založení Základní umělecké školy Zlín

                                1933 Městská hudební  škola Dvořák ve Zlíně

                           1961 Lidová škola umění ve Zlíně

                           1991 Základní umělecká škola Zlín

                           2023

90. výročí založení Základní umělecké školy Zlín

 

Za jakých okolností škola vznikla?

Dnešním slovníkem to byla občanská iniciativa zlínského pěveckého spolku Dvořák, která udělala první zakladatelský krok. Další proměna ve čtyřoborovou uměleckou školu byla motivována stejným cílem – možností individuálního uměleckého rozvoje a kulturního vyžití jedince. Počátek šedesátých let byl pro kulturu úrodný nejen vznikem lidových škol umění, ale také fenoménem bigbítu, divadel malých forem, nebo filmové Nové vlny. Byla to doba definitivního odmítnutí socialistického realismu ve všech oblastech umění. Společenská poptávka urychlila rozšíření sítě LŠU v neuvěřitelně krátké době. Na počátku byly čtyři LŠU    v celém Jihomoravském kraji (jedna z nich byla i zlínská – jako první v regionu). Dnes jen v samotném Zlíně je 5 škol.

ZUŠ Zlín pod současnou zkratkou existuje od roku 1991. Je přímou pokračovatelkou lidové školy umění, která vznikla v letech 1961 - 1963 rozšířením Městské hudební školy Dvořák o další tři umělecké obory – taneční, literárně-dramatický a výtvarný. Dnes se 1400 žáky patří k největším v republice.

Má působení ZUŠ zásadní vliv na kulturní úroveň společnosti?

Kulturnost nezměříme žádnými „píplmetry“. Určitou zpětnou vazbou je zájem dětí a jejich rodičů. Studium je dobrovolné a částečně placené. Přes nepříznivý demografický vývoj, covidovou a postcovidovou dobu a současnou ekonomickou krizi je kapacita školy dlouhodobě naplněna. Kultivace žáků a studentů školy nevede jen ke zkvalitnění jejich vlastního života. Dá se mluvit i o jakési „společenské návratnosti“. Starají se o ni absolventi školy ve filharmoniích (ve Zlíně  Filharmonie Bohuslava Martinů), folklorních souborech (spolu s absolventy tanečního oboru) i jiných hudebních tělesech, stejně jako mnozí herci divadel, zejména Městského divadla Zlín. Absolventi výtvarného oboru zas dlouhodobě formují tvář města a výtvarnou kulturu. Sotva bychom našli oblast, ve které by nezanechali svou stopu například designeři a architekti. Začít můžeme u městského mobiliáře a veřejné zeleně, pokračujme namátkou koupalištěm, sportovní halou a lezeckou stěnou, bydlením, bankou, obchodním centrem, multikinem nebo logistickým centrem. Bývalí absolventi také výrazně ovlivňují úroveň školství na všech stupních včetně Univerzity Tomáše Bati, kde jako pedagogové vzdělávají a vychovávají další generace. Ale především – pro koho by krajské město zřizovalo filharmonii, divadlo či galerii, když by ve Zlíně nebyl zájem kultivovaných posluchačů a diváků? Kvalita života přece nespočívá jen v uspokojování materiálních potřeb…

Jak budou oslavy probíhat?

Škola si kulaté výročí připomíná celý březen (škola vznikla 28. 3. 1933). Představí se všechny čtyři umělecké obory, žáci současní i minulí a jejich učitelé v různých prostorách– Kongresové centrum, Kolektivní dům, foyer školy, radnice, Malá scéna. 

Umělečtí patroni:


Hudební obor
Robert Kozánek
absolvent školy a vedoucí skupiny pozounů České filharmonie
 

Literárně-dramatický obor
Jan Šťastný
absolvent školy a herec Divadla na Vinohradech
 

Taneční obor
Markéta Šimčíková
absolventka školy a umělecká vedoucí Dance Studio Starlight
 

Výtvarný obor
Jindřich Nový
absolvent školy a ředitel Kanceláře architekta města Zlín

Program:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 2. – 23. 3. 2023

Absolventi ZUŠ Zlín se představují

výstava absolventů školy

foyer Kongresového centra Zlín

 

1. 3. 2023

Učitelé ZUŠ Zlín se představují

koncert učitelů a absolventů školy

foyer Kongresového centra Zlín v 18.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert učitelů ve foyeru Kongresového centra ve Zlíně zahajuje oslavy 90. výročí založení Základní umělecké školy Zlín

Tradiční koncert učitelů ZUŠ Zlín, doplněný výstavou absolventů školy, kteří jsou významnými architekty, ilustrátory, výtvarnicemi, restaurátory. Již po šesté se koná koncert v nových prostorách - ve foyeru Kongresového centra. Představí se učitelé všech 4 uměleckých oborů, ve kterých ZUŠ Zlín poskytuje základy vzdělávání - hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. Na programu jsou sólová vystoupení, komorní seskupení a o závěr se postará kapela.

Tento koncert a výstava zahajuje oslavy 90. výročí založení školy, které budou probíhat celý březen pod titulem "Devět deka zlínské zušky, prosím".

 

 

6. 3. – 31. 3. 2023

Výstava výtvarného oboru školy

Kolektivní dům

 6. 3. vernisáž v 18.00 s cimbálovou muzikou Strunka

 

Velká výstava výtvarného oboru, který je v 90. leté historii školy druhý nejstarší. Představí se práce žáků, kterými jsou zastoupena všechna studijní zaměření školy, různé výtvarné techniky, včetně animace a fotografie, malby, kresby, prostorových prací. Absolventi výtvarného oboru mají vysoké procento úspěšnosti přijetí na střední a vysoké školy pedagogické a umělecké.

4. 3. 2023

Koncert absolventů

obřadní síň zlínské radnice v 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 3. 2023

R. Dahl: Zdivočelé pohádky

premiéra literárně - dramatického oboru

sál Malá scéna v 15.30

29. 3. – 12. 5. 2023

Z historie školy

výstava  - foyer školy

29. 3. vernisáž v 17.00

 

29. 3. 2023

„Devět deka zlínské zušky, prosím“

slavnostní večer

sál Malá scéna v 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat. Jako absolventka ,lidušky‘ si dobře uvědomuji, jak zásadní jsou právě první léta hudebního vzdělávání. O tom, zda se dítě bude nebo nebude zajímat o umění, rozhodují nejen rodiče, ale často také právě učitelé v zuškách.“

 

Světová pěvkyně a zakladatelka Nadačního fondu na podporu základního uměleckého vzdělávání Magdalena Kožená

Děkujeme partnerům:

DENTWORK, spol. s r. o.

TESCOMA s.r.o.

Egoé nest s.r.o.

FiveSTAV, s.r.o.

HAMBOOT, s.r.o.

AXIOM  TECH, s. r.o.

propagace 90 let zuš.jpg
bottom of page