top of page

Historie

1933

28. března se zlínský pěvecký spolek Dvořák se rozhodl, že zřídí ve městě hudební školu, v níž se vyučuje hře na housle a klavír, dále zpěvu sborovému a sólovému, jakož i rytmice".  Již v prvním roce se do školy zapsalo 85 žáků.

 

"Městská hudební škola Dvořák" nejprve sídlila v budově zlínského zámku, později se přestěhovala do Komenského školy, dnešní krajské knihovny. "Chceme své žáky seznámit se základy hudby a zpěvu, naučit je hudbě v praxi i teorii a poskytnout jim tak možnost nejen bráti z hudby a zpěvu radost ze života, ale chceme je naučit poznávati krásno a tak jim dávati víru v život, " psalo se v první výroční zprávě. 

1935

Ředitelem se stal Josef Jírů a pro školu nastalo úspěšné období. Hudební ústav rozšiřoval svou nabídku a na konci roku 1939 měl 13 učitelů a 344 žáků.


V témže roce se jeho absolventi podíleli na zřízení symfonického orchestru, dnes Filharmonie Bohuslava Martinů.

1944

„Naše hudební škola jest součástí našeho zlínského života. Založili jsme ji s vědomím, že hudba přináší lidem radost a tím přispívá k jejich štěstí,“ napsal v lednu starosta Dominik Čipera.

1945

Škola se stěhuje do prostor na dnešní Štefánikově ulici.

1945

Po osvobození republiky byla škola zestátněna a dostala název Městský hudební ústav.

1949

Ve Zlíně vznikla Vyšší hudební škola – první státní hudební škola vyššího typu v českých zemích. Ta se roku 1959 přestěhovala a stala se z ní kroměřížská konzervatoř.

1961

Škola byla přejmenovaná na Lidovou školu umění, vznikly zde vedle hudebního také literárně-dramatický, taneční a výtvarný obor.

70. léta

Škola měla pouze 20 tříd, ale učilo se v nich na 800 žáků.

1991

Z „lidušky“ se stala základní umělecká škola. 

2006

Největší škola zlínského regionu nese název Základní umělecká škola Zlín.

Podrobně se historií naší školy zabývala Denisa Poláchová ve své diplomové práci Základní umělecká škola Zlín v letech 1933 – 2013

vyučujici -hudebka
bottom of page