top of page

Hudební obor

housle2.png
housle1.png

„V hudbě život Čechů.“

—  Bedřich Smetana

Hudební obor je u nás zastoupený největším podílem žáků. Ti své hudební vzdělání získávají hravou formou už v předškolním věku během přípravného studia. Odborné pedagogické zázemí a pestrost oborů umožňuje vašim dětem zvolit si vlastní cestu k hudbě skrz vybraný nástroj a vytvořit si tak pozitivní vztah k hudbě na celý život.

  • Přípravné studium – 1–2 roky 

  • I. stupeň – 7 let

  • těžištěm je individuální výuka na hudební nástroje nebo zpěv

  • žák získává základní hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí

  • individuální výuku doplňuje kolektivní hudební nauka

  • škola umožňuje uplatnit žákům své dovednosti zapojením se do souborů a komorních seskupení

  •  II. stupeň – 4 roky

  • žák rozvíjí získané dovednosti a vědomosti v individuální výuce

  • v komorní a souborové hře se může zaměřit na různé styly a žánry 

  • připravuje žáky na studium na konzervatořích a uměleckých školách

housle2.png

klavír, keyboard, varhany

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

housle2.png

klasická kytara, elektrická kytara, basová kytara

STRUNNÉ NÁSTROJE

housle2.png

housle, viola, violoncello, kontrabas

SMYČCOVÉ NÁSTROJE

housle2.png

CIMBÁL

housle2.png

AKORDEON

housle2.png

zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, fagot, klarinet, basový klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, lesní roh, pozoun, tuba

DECHOVÉ NÁSTROJE

housle2.png

BICÍ NÁSTROJE

housle2.png

PĚVECKÉ ODDĚLENÍ 

sólový zpěv, populární zpěv, komorní a sborový zpěv

Soubory

CM Strunka a Strunečka | Komorní orchestr | Kapela Dustyty | Rocková kapela | jazzová kapela Foggy Way | Čtyřbarevný sbor |Klarinetové kvarteto | Saxofonové kvarteto | Dechové kvinteto |

Kytarový orchestr | Akordeonový soubor | Soubor zobcových fléten | Smyčcový soubor | Soubor bicích nástrojů | Komorní sdružení – dechová, smyčcová, kytarová, pěvecká

Vyučující
 

Babáčková Pavlína – klavír

babackova@zus.zlin.cz

Bělíčková Kateřina – klavír, hudební nauka

belickova@zus.zlin.cz

Bělohlávková Kateřina – housle

belohlavkova@zus.zlin.cz

Bodnárová Michaela – klavír, HN

bodnarova@zus.zlin.cz

Bradáč Jan – klarinet, HN

bradac@zus.zlin.cz

Březík Pavel – housle, viola

brezik@zus.zlin.cz

Buchberger Robert – kytara klasická

buchberger@zus.zlin.cz

Burmeč Ďusi – kytara klasická a elektrická, kapela

burmec@zus.zlin.cz

Danyi Petr – bicí

danyi@zus.zlin.cz

Dümlerová Lucie – housle, viola, cimbálová muzika

dumlerova@zus.zlin.cz

Flajšingr Vlastimil – kytara klasická, soubor

flajsingr@zus.zlin.cz

Fusková Jana – klavír

fuskova@zus.zlin.cz

Geryk Josef - housle, orchestr

geryk@zus.zlin.cz

Hánová Jana – zobcová a příčná flétna

hanova@zus.zlin.cz

Hniličková Martina – HN

hnilickova@zus.zlin.cz

Hodulíková Dagmar – housle

hodulikova@zus.zlin.cz

Holfeldová Daria – klasická kytara

holfeldova@zus.zlin.cz

Janečková Aneta –klavír

janeckova@zus.zlin.cz

Janota Miroslav – zobcová flétna, saxofon

janota@zus.zlin.cz

Janotová Eva – klavír

janotova@zus.zlin.cz

Juráňová Lýdie – klavír, sbor

juranova@zus.zlin.cz

Kadavá Pavla – klavír

kadava@zus.zlin.cz

Kadavý Jiří – klavír

kadavy@zus.zlin.cz

Katrňák Bronislav – zobcová flétna, žesťové nástroje

katrnak@zus.zlin.cz

Kobylík Martin – klavír

kobylik@zus.zlin.cz

Kotulanová Helena – housle, cimbálová muzika

kotulanova@zus.zlin.cz

Kozánek Viktor – kapela

kozanek@zus.zlin.cz

Kubáč Michal – zobcová flétna, fagot

kubac@zus.zlin.cz

Kundl Jiří – zobc. flétna, klarinet

kundl@zus.zlin.cz

Macháček Libor – housle, HN, soubor

machacek@zus.zlin.cz

 

Martinovská Petra – kytara klasická, kapela

martinovska@zus.zlin.cz

Mitášová Veronika – klavír

mitasova@zus.zlin.cz

Mrkvicová Tereza – housle, soubor

mrkvicova@zus.zlin.cz

Pánková Marcela – kytara klasická

pankova@zus.zlin.cz

Pelikán Vítězslav – kontrabas, kytara basová

pelikan@zus.zlin.cz

Petrová Kristýna – housle

petrova@zus.zlin.cz

Poláchová Denisa – klavír

polachova@zus.zlin.cz

Porubiak Jiří – zobcová flétna, saxofon, basklarinet

porubiak@zus.zlin.cz

Rafaj Daniel – zobcová flétna, žesťové nástroje, keyboard, soubor

rafaj@zus.zlin.cz

Rafajová Hana – klavír

hana.rafajova@zus.zlin.cz

Rafajová Lenka – zpěv

lenka.rafajova@zus.zlin.cz

Siegelová Monika – klavír, keyboard, HN

siegelova@zus.zlin.cz

Skácilová Helena – zobcová flétna, saxofon, HN, soubor

skacilova@zus.zlin.cz

Skopal Pavel – zobcová flétna, žesťové nástroje

Skopal@zus.zlin.cz

Slavík Jan – zobcová flétna, saxofon, klarinet, soubor

slavik@zus.zlin.cz

Soldatová Petra – klavír, HN

soldatova@zus.zlin.cz

Szabó Vojtech – akordeon, keyboard, soubor

szabo@zus.zlin.cz

Šlapanská Hana – klavír, HN

slapanska@zus.zlin.cz

Šustek Radim – HN

sustek@zus.zlin.cz

Trávníčková Šárka – violoncello

travnickova@zus.zlin.cz

Uhlíková Lucie – cimbál

uhlikova@zus.zlin.cz

Válková Lucie – zpěv, sbor

valkova@zus.zlin.cz

Vodička Vladimír – příčná flétna

vodicka@zus.zlin.cz

Zatloukal Jiří – zobcová flétna, žesťové nástroje

zatloukal@zus.zlin.cz

vyučujici -hudebka
bottom of page