Zveme Vás:

Závěrečné zkoušky

UPOZORNĚNÍ!!! Ve dnech 23. - 27. 5. 2016 nebude vyučování Hudebního oboru, včetně Estetické výchovy, Hudební školičky a Hudební nauky. Ve dnech 23. - 25. 5. nebude vyučování Tanečního oboru. V těchto dnech probíhají na naší škole postupové a závěrečné zkoušky.
25. 3. 2016

Základní umělecká škola Zlín si Vás dovoluje pozvat na přehlídku "UŽ ZAS ZUŠ", která je prezentací hudebního, literárně-dramatického, tanečního a výtvarného oboru školy.

23. 3. 2016

27. dubna 2016 v 17.00 hodin, foyer

18. 3. 2016

25. 5. 2016 v 17.00 hodin v Komorním sále ZUŠ Zlín

18. 3. 2016

1. 6. 2016 v 17.30 hodin v Komorním sále ZUŠ Zlín

ZFF

17. 3. 2016

27. 5. - 3. 6. 2016 Divadelní zóna ZFF

17. 3. 2016

10. 6. 2016 v 17.00 hod. - taneční představení - sál Malá scéna

Stránky